Elektroninis dienynas

Babtų gimnazijoje įdiegta elektroninė mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema — elektroninis dienynas,  elektroninė pažymių knygelė. Prisijungti prie dienyno galima adresu http://www.tamo.lt

Pagrindinės elektroninio dienyno funkcijos:

  • Fiksuojamos pamokų temos ir namų darbai;
  • Fiksuojami mokinių įvertinimai;
  • Rašomos pastabos mokiniams arba klasei;
  • Fiksuojamas lankomumas ir pavėlavimai;
  • Registruojamos praleistų pamokų priežastys (klasių auklėtojai);
  • Pateikiamos pažangumo ir lankomumo ataskaitos;
  • Pateikiama informacija mokiniams: pažymiai, pažymių vidurkiai, namų darbai, pastabos ir kt.;
  • Pateikiama informacija mokinių tėvams: vaikų pažangumas, tvarkaraščiai, pamokų temos ir kita.

Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai