Mokinių priėmimas

Babtų gimnazijos aptarnavimo teritorija – Babtų miestelis, Antagynės, Antagynėlių, Babtų, Baltriškės, Berlainių, Cinkiškių, Dasiūnų, Gailiušių, Janušonių, Jugintų, Juodonių, Kačergių, Karalgirio, Kikonių, Krivėnų, Muniškių, Naujasodžių, Pagynės, Pakapių, Selveravos, Sitkūnų, Stabaunyčios, Šašių, Urnėžių, Vilkėnų, Zacišiaus, Eglynų, Gaižuvėlės, Kaniūkų, Lazdynės, Panevėžiuko, Pavejuonio, Piepalių, Vareikonių, Vikūnų, Vosiškių, Žemaitkiemio kaimai. Užliedžių seniūnijos Naujųjų Muniškių, Paparčių, Sausinės kaimai. Vandžiogalos seniūnijos Padaugupio kaimas. 

Gimnazijoje mokinių priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi darbo reglamentu. Komisijos sudėtis ir jos darbo reglamentas viešinamas mokyklos interneto svetainėje.

 

Mokinių priėmimo komisija:

Pirmininkas – Edita Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Ieva Čypienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;

Irena Valuntienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

Mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas TS-20 2020-01-23

Dėl mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo TS-493 2020-05-28

Kauno r. Babtų gimnazijos mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas V-60 2021-05-11

Įsakymas dėl  mokinių priėmimo į Babtų gimnaziją darbo reglamento patvirtinimo V-60  2021-05-11