Pedagogai

  

 

Pavardė,

vardas

Įgytas išsilavinimas /  specialybė

Mokomasis dalykas / kvalifikacinė kategorija

Pareigos

Pastabos ir papildoma informacija

Aniulienė

Dovilė

Aukštasis / Tapyba

Dailė / Mokytoja

8b kl. auklėtoja

 

Buividienė 

Sigutė

Aukštasis/Istorija, Pradinio mokymo pedagogika,

Rusų kalba ir literatūra

Istorija / Vyr. mokytoja

Rusų k. / Mokytoja 

IVa kl. auklėtoja; 

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

 

Čensavičienė

Dalia

Aukštasis / Chemija ir taikomųjų darbų

Chemija / Mokytoja metodininkė

 

Antraeilės pareigos

Čypienė

Ieva

Aukštasis / Pradinio ugdymo pedagogika ir dailė

Pradinės klasės / Vyr. mokytoja

 1b kl. mokytoja

 

Dagys

Saulius

Aukštasis / Matematika

Matematika, informacinės technologijos / Mokytojas metodininkas

 

 

Dulskis  

Mindaugas

Aukštasis / Istorija ir pedagogika

Istorija / Mokytojas metodininkas

 

 

Gricius

Rytis

Aukštasis / Kūno kultūra

Kūno kultūra / Mokytojas metodininkas 

8b kl. auklėtojas

 

Grucė

Laima

Aukštasis / Lietuvių k. mokytoja

Lietuvių k. / Vyr. mokytoja

 

 

Jakienė

Rita

Aukštasis

Rusų k. / Mokytoja metodininkė

Etika / Vyr. mokytoja

5b kl. auklėtoja

 

Jankauskaitė

Žaneta

 

Neformalusis ugd. / Neatestuota

Jaunųjų šaulių būrelio vadovė

 

Junčienė

Loreta

Aukštasis / Pradinio ugdymo pedagogika ir dailė 

Pradinės klasės / Mokytoja metodininkė

2a kl. mokytoja

 

Kulikauskienė

Nomeda

Aukštasis / Mokyklinė psichologija

Aukštasis koleginis išsilavinimas / Verslo administratorius

Psichologija

 

 

Kuskevičienė 

Jurgita

Aukštasis / Pradinių klasių mokytoja

Pradinės klasės / Mokytoja metodininkė

3b kl. mokytoja

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

 

Leonavičienė

Audronė

Aukštasis koleginis išsilavinimas

Verslo vadyba

Anglų kalba

Anglų k. / Vyr. mokytoja

7a kl. auklėtoja

 

Leušinienė  

Loreta

Aukštasis / Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių k. / Mokytoja metodininkė

 

 

Lingienė

Asta

Aukštasis / Biologija

Pradinės klasės / Vyr. mokytoja

Biologija, chemija / Mokytoja

2b kl. mokytoja

 

Jonas

Maliauskas

 

 

 

 

Markevičienė

Edita

Aukštasis

Muzika / mokytoja

6a kl. auklėtoja

 

Mikalauskienė

Vida

Aukštasis / Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba / Mokytoja

Bibliotekininkė

 

Mongirdienė

Asta

Aukštasis neuniversitetinis / Įmonės finansų valdymas

Aukštasis / Geografija

Geografija / Vyr. mokytoja

Gamta ir žmogus

IVb kl. auklėtoja

 

Naidzinavičius

Romas

Aukštasis / Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Technologijos / Vyr. mokytojas 

 

 

Jūratė

Petrokienė

Aukštasis

Lietuvių kalba/ Vyr. mokytoja

 

 

Podeckienė

Sigita

Aukštasis / Dailės pedagogika

Dailė / Mokytoja metodininkė

Ia kl. auklėtoja

 

Praškevičienė

Loreta

Aukštasis / Defektologija (Oligofrenopedagogika su logopedija

Spec pedagogė, logopedė / metodininkė

 

 

Pupkienė

Vilma

Aukštasis / Biologija

Biologija, Gamta ir žmogus / Mokytoja metodininkė

5a kl. auklėtoja

 

Ramančiuckas

Albinas

Aukštasis / Fizika

Fizika / Mokytojas metodininkas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui/ II vad. kategorija

 

Raudonienė

Dainora

Aukštasis / Pradinių klasių mokytoja

Pradinės klasės / Mokytoja metodininkė

3a kl. mokytoja; 

 

Stankuvienė

Ingrida

Aukštasis / Matematika

Informacinės technologijos / Mokytoja

Bibliotekininkė

 

Simonaitienė

Edita

Aukštasis / Socialinių mokslų ir pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija

Pradinės klasės / Mokytoja metodininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Atestacinės komisijos sekretorė

 

Stašaitienė

Kristina

Aukštesnysis / Anglų kalbos mokytoja

Anglų k. / Vyr. mokytoja

6b kl. auklėtoja

 

Strankauskienė

Giedrė

Aukštasis / Fizika

Aukštasis / Matematika

Informacinės technologijos / Vyr. mokytoja

Matematika / Vyr. mokytoja

IIb kl. auklėtoja

 

Svigaris

Vytautas

Aukštasis / Fizika

Fizikos mokytojas

 

 

Gabija

Ščiukauskaitė

Aukštasis / Matematika

Matematikos mokytoja

 

 

Šiukštienė

Lina

Aukštasis / Matematika

Matematika / Mokytoja metodininkė

III kl. auklėtoja

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

 

Švelginaitė

Ramona

Aukštasis / Chemijos inžinerija

Aplinkos inžinerija

Anglų k. filologija

Švietimo vadyba

Anglų k. / Vyr. mokytoja 

IIa kl. auklėtoja

Lietuvių ir užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

 

Talalas

Antanas

Aukštasis / Kūno kultūra

Kūno kultūra / Vyr. mokytojas

7a kl. auklėtojas

 

Talalienė

Alma

Aukštasis / Pradinių klasių mokytoja

Pradinės klasės / Vyr. mokytoja

4a kl. mokytoja;

Gimnazijos tarybos narė

 

Tovtkevičius

Julius

Aukštasis / Katalikų religijos mokytojo profesija

Tikyba / Vyr. mokytojas

 

 

Valuntienė

Irena

Aukštasis / Lietuvių ir literatūros mokytojo kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja

Pradinės klasės / Mokytoja metodininkė

1a kl. mokytoja

 

Vaičiūnienė

Diana 

Aukštasis / Edukologijos bakalauro laipsnis ir soc. pedagogo kvalifikacija

 

Socialinė pedagogė

 

Vičiulienė

Virginija

Aukštasis / Pradinio ugdymo pedagogika Aukštasis / Anglų kalbos ankstyvasis mokymas

Pradinės klasės / Vyr. mokytoja

4a kl. mokytoja

 

Zdanavičienė

Aušra

Aukštasis koleginis / Anglų-vokiečių kalbų pedagogika

Aukštasis / Anglų filologija

Anglų k. / Vyr. mokytoja

7b kl. auklėtoja