Biudžetas

2021 m.

2021 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis)

2021 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis)

2021 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal kovo 31 d. duomenis)

2021 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal kovo 31 d. duomenis)

2020 m.

2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Savivaldybės biudžeto lėšos (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Mokymo lėšos (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2020 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2020 m. Pinigų srautų ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2020 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2020 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2020 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal rugsėjo 30 d. duomenis)

2020 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal rugsėjo 30 d. duomenis)

2020 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis)

2020 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis)

2020 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal kovo 31 d. duomenis)

2020 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal kovo 31 d. duomenis)

  

2019 m.

2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Savivaldybės biudžeto lėšos (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Mokymo lėšos (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2019 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2019 m. Pinigų srautų ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2019 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2019 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2019 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal rugsėjo 30 d. duomenis)

2019 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal rugsėjo 30 d. duomenis)

2019 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis)

2019 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis)

2019 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal kovo 31 d. duomenis)

2019 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal kovo 31 d. duomenis)

 

2018 m.

2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Savivaldybės biudžeto lėšos (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Mokymo lėšos (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2018 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2018 m. Pinigų srautų ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2018 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2018 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2018 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis)

2018 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis)

2018 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal kovo 31 d. duomenis)

2018 m. Veiklos rezunltatų ataskaita (pagal kovo 31 d. duomenis)

 

2017 m.

2017 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2017 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal gruodžio 31 d.)

2017 m. Pinigų srautų ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2017 m. Fnansinės būklės ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2017 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2017 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal rugsėjo 30 d. duomenis)

2017 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal rugsėjo 30 d. duomenis)

2017 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis)

2017 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis)

2017 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal kovo 31 d. duomenis)

2017 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal kovo 31 d. duomenis)

 

2016 m.

2016 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2016 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita

2016 m. Pinigų srautų ataskaita

2016 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal gruodžio 31 d. duomenis)

2016 m. Finansinės būklės ataskaita (pagal rugsėjo 30 d. duomenis)

2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal rugsėjo 30 d. duomenis)

2016 m. programos sąmata - Mokinio krepšelio lėšos

2016 m. programos sąmata - Savivaldybės biudžeto lėšos

2016 m. Finansinės būklės ataskaita

2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita

 

2015 m.

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2015 m. finansinės būklės ataskaita

2015 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2015 m. pinigų srautų ataskaita

2015 m. veiklos rezultatų ataskaita

 

2014 m.

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2014 m. grynojo turto būklės ataskaita

2014 m. pinigų srautų ataskaita

2014 m. veiklos rezultatų ataskaita