Išorinis įvertinimas

2013 m . kovo 18–22 d. atliktas gimnazijos veiklos kokybės išorinis vertinimas.
Vertintojai pateikė ataskaitą, kurioje atsispindi gimnazijos stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai.


Stiprieji gimnazijos veiklos aspektai

1. Tradicijos ir ritualai 1.1.2.
2. Klasių mikroklimatas 1.1.6.
3. Aplinkos jaukumas 1.3.3.
4. Partnerystė su kitomis institucijomis 1.4.2.
5. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai 1.4.3.
6. Neformalusis švietimas 2.1.5.
7. Mokytojo aiškinimas pamokoje 2.3.3.
8. Namų darbų skyrimas ir tikrinimas 2.3.5.
9. Mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, varžybose 3.2.2.
10. Bendroji rūpinimosi mokinais politika  4.1.1., 3.2.3.
 
Tobulintini gimnazijos veiklos aspektai

1. Mokymosi poreikių tenkinimas atsižvelgiant į mokinių lūkesčius 2.5.1., 1.2.2.
2. Dalykų ryšiai ir integracija 2.1.3.
3. Mokytojo veiklos planavimas 2.2.1.
4. Išmokimo stebėjimas 2.3.4.
5. Atskirų mokinių pažanga 3.1.1.